Mõõdistus- ja muudatusprojektid

Millal on hoonete mõõdistamist vaja?

  • hoone kandmisel ehitisregistrisse;
  • hoone ümberprojekteerimise eelselt kui puuduvad alusplaanid;
  • soovid ruume rentida, müüa, omanike vahel jagada jne, kuid puuduvad ruumide täpsed mõõdud;
  • soovid alustada remonttöödega ja enne seda arvutada välja täpsed materjalide kogused;
  • kasutusloa taotlemisel kui on ehitatud projektist erinevalt või puudus ehitusprojekt sootuks.

Mida sisaldab mõõdistusprojekt?

Ehitise mõõdistusprojekt on dokumentide kogum, mis koosneb arhitektuursetest ja kasutuslikest joonistest, mis on mõõdetud faktiliselt ehitatud ehitise ülesmõõdistamise teel. Ülesmõõdistusi teostame Leica 3D-laserskanneri abil, mis annab meile täpse ja usaldusväärse punktide kogumi. Üldjuhul sisaldab mõõdistusprojekt seletuskirja, jooniseid ja tehnilisi andmeid. Lisaks on dokumendis esitletud vajalikud selgitused ehk eksplikatsioonid.

Mida sisaldab muudatusprojekt?

Ehitise muudatusprojekt on dokumentide kogum, millega soovitakse muuta varem koostatud ehitusloa saanud ehitusprojekti või kui ehitamise käigus tekib vajadus ehitusprojekti või ehitise kasutamise otstarvet muuta. Muudatusprojekt koostatakse, kui ehitisel on muutunud kasutamise otstarve, tehnilised näitajad, plaanilised lahendused või mõni muu näitaja. Üldjuhul sisaldab muudatusprojekt seletuskirja, jooniseid ja tehnilisi andmeid. Lisaks on dokumendis esitletud vajalikud selgitused ehk eksplikatsioonid. Muudatusprojekti koostamise aluseks võetakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrus nr 97 (vastu võetud 17.07.2015) „Nõuded ehitusprojektile“.

Joonised

Asukoha ja asendiplaan, hoone põhiplaan(id), lõige ning hoone otsa- ja külgvaated.

Seletuskiri

Kirjeldab ehitise kasutamise otstarvet, mõõdistatud hoone ventilatsiooni- ja kütteseadmeid, veevarustust ja kanalisatsiooni, hoone konstruktsioone, ruumide suuruseid jne. Muudatusprojekti seletuskiri kajastab eelkõige kõiki erinevusi võrreldes algse, ehitusloa aluseks olnud projektiga.

Mis maksab mõõdistus- ja muudatusprojekt?

Hind kujuneb mitmetest teguritest mõõdistatava ehitise asukoht, suurus, kuju, varasemate plaanide olemasolu jne. Selleks, et saaksime teha sulle täpse hinnapakkumise, saada palun päringuga võimalikult palju ehitisega seotud infot, sealhulgas võimalusel ka plaane ja pilte.

Tehtud tööd

Mõisa tee 1, Saaremaa

Mõisa tee 1, Saaremaa

Vaata lisaks
Tartu 3//5, Võru linn

Tartu 3//5, Võru linn

Vaata lisaks
Jüri 40, Võru

Jüri 40, Võru

Vaata lisaks
Nõva 4a Tartu

Nõva 4a Tartu

Vaata lisaks

Oled valmis meiega koostööd alustama?

Võta ühendust