Seadustamine

Aitame välja selgitada Teie hoones tehtud muudatused ning võimalusel tagantjärgi seadustada tehtud muudatused. Juhul kui ei ole võimalik hoonet seadustada kirjeldame olukorda ning koostame muudatuslahendused, mis tuleks ära teha, et hoone oleks kooskõlas seadustega ning ohutu kasutajale.

Tehtud tööd

Oled valmis meiega koostööd alustama?

Võta ühendust