Ehitise kandmine ehitisregistrisse

Millal on vaja andmeid ehitisregistrisse kanda?

  • kui hoone või korteri tehnilised andmed on muutunud;
  • registri andmed ei kattu hoone tegeliku olukorraga;
  • kui hoone kütte- või ventilatsioonilahendused on muutunud;

Mida sisaldab andmete esitamine registrisse?

Enamjaolt tähendab see olemasoleva dokumentatsiooni esitamist registrisse. Kliendil on olemas hoonest projekt kuid andmed, mis on registris ei ühti projektiga. Selleks esitatakse projekt või andmed registrisse, kus need sobivuse korral kinnitatakse.

Tehtud tööd

Oled valmis meiega koostööd alustama?

Võta ühendust