Teenused

Projekteerimine

Projekteerime erinevaid lahendusi, alates väiksematest lahendustest (näiteks uute avade seina tegemine) kuni terviklahendusteni välja (näiteks kortermaja ehitus). Meil on olemas usaldusväärsed eriosade projekteerijad, kes saavad hakkama erinevate projektide koostamisega.

Mõõdistus- ja muudatusprojektid

Hoone mõõdistamise ehk inventariseerimise käigus mõõdistame vastavalt sinu soovile, kas kogu hoone või ainult siseruumid. Mõõdistusel saadud andmete alusel vormistame vastavalt sinu vajadusele kas teostusmõõdistuse või muudatusprojekti.

Loe rohkem

Peaprojekteerimine ja projektijuhtimine

Pakume kliendile projekteerimise terviklahendust, kus tegeleme objektiga projekteerimistingimuste taotlemisest kuni kasutusloani välja. Meil on kogenud projekteerimismeeskond, kes suudab lahendada ka kõige keerukamad ülesanded.

Loe rohkem

Rekonstrueerimis- ja laiendusprojektid

Oleme tegelenud mitmeid aastaid kortermajade täisrekonstrueerimislahenduste koostamisega. Nii KredEx toetusele vastavate kui ka ilma.

Loe rohkem

Seadustamine

Aitame välja selgitada Teie hoones tehtud muudatused ning võimalusel tagantjärgi seadustada tehtud muudatused. Juhul kui ei ole võimalik hoonet seadustada kirjeldame olukorda ning koostame muudatuslahendused, mis tuleks ära teha, et hoone oleks kooskõlas seadustega ning ohutu kasutajale.

Ebaseadusliku ehitise seadustamine

Tutvume hoone olemasoleva dokumentatsiooniga ning teeme objektikülastuse. Vastavalt saadud informatsioonile koostame tegevuskava.

Loe rohkem

Ehitise kandmine ehitisregistrisse

Esitame ning koostame vajalikud dokumendid ehitise registrisse kandmiseks.

Loe rohkem

Kasutusloa taotlemine

Aitame kliendil kokku koguda kasutusloa jaoks vajalikud dokumendid ning esitame need ehitisregistrisse.

Loe rohkem

Oled valmis meiega koostööd alustama?

Võta ühendust