Ebaseadusliku ehitise seadustamine

Millal on hoonet vaja seadustada?

  • kui hoonel puudub kasutusluba;
  • hoones on tehtud muudatusi;
  • soovid ruume rentida, müüa, omanike vahel jagada jne.

Mida sisaldab seadustamine?

Hoone seadustamine sõltub suuresti mida seal täpsemalt tehtud on. Kui on näiteks muudetud ainult köögi asukohta, siis üldjuhul piisab ainult mõõdistusprojekti koostamisest ning selle linna/valda esitamisest. Kui näiteks on tehtud kandvasse seina ava, tuleb juba vaadata, kas kogu ehitus on täpselt dokumenteeritud või peab koostama ehitise auditi. Üldjuhul lõppeb seadustamine kasutusteatise või kasutusloaga.

Tehtud tööd

Oled valmis meiega koostööd alustama?

Võta ühendust