Rekonstrueerimis- ja laiendusprojektid

Millal on hoone rekonstrueerimis või laiendusprojekti vaja?

  • hoone kande või jäigastavate konstruktsoonide muutmisel;
  • hoone laiendamisel;
  • soovid hoonet soojustada või muuta fassaadilahendust;
  • soovid uuendada ventilatsiooni- või küttelahendust;

Mida sisaldab rekonstrueerimisprojekt?

Ehitise rekonstrueerimisprojekt on dokumentide kogum, mis võib koosneda nii arhitektuursetest kui ka konstruktiivsetest joonistest. Üldjuhul sisaldab rekonstrueerimisprojekt seletuskirja, jooniseid ja tehnilisi andmeid. Lisaks on dokumendis esitletud vajalikud selgitused ehk eksplikatsioonid.

Joonised

Asukoha ja asendiplaan, hoone põhiplaan(id), lõige ning hoone otsa- ja külgvaated, sõlmlahendused ning eksplikatsioonid.

Seletuskiri

Kirjeldab ehitise rekonstrueeritavaid lahendusi, milleks võib olla hoone ventilatsioon ja küte, veevarustus ja kanalisatsioon, hoone konstruktsioonid ja arhitektuur, hoone energiatõhusus jms.

Tehtud tööd

Mõisa tee 1, Saaremaa

Mõisa tee 1, Saaremaa

Vaata lisaks
Tõrvalille 6, Kõrveküla

Tõrvalille 6, Kõrveküla

Vaata lisaks
Tartu 3//5, Võru linn

Tartu 3//5, Võru linn

Vaata lisaks
Jüri 40, Võru

Jüri 40, Võru

Vaata lisaks
Põhja pst 25 Tartu

Põhja pst 25 Tartu

Vaata lisaks
Paju 20 Võru

Paju 20 Võru

Vaata lisaks
Piibelehe 14 Vaida alevik

Piibelehe 14 Vaida alevik

Vaata lisaks
Paju 3 Lähte

Paju 3 Lähte

Vaata lisaks
Ravila 62 Tartu

Ravila 62 Tartu

Vaata lisaks
Nõva 4a Tartu

Nõva 4a Tartu

Vaata lisaks
Jaama 8a Haapsalu

Jaama 8a Haapsalu

Vaata lisaks
Kalevi tn 71 Tartu

Kalevi tn 71 Tartu

Vaata lisaks
Põhja pst 31 Tartu

Põhja pst 31 Tartu

Vaata lisaks

Oled valmis meiega koostööd alustama?

Võta ühendust